• Fustes Garolera
  • Fustes Garolera
  • Fustes Garolera
  • Fustes Garolera

FSC ®

Ajudeu-nos a promoure un consum responsable de la fusta.
La fusta és un bé que es pot extreure del bosc de forma continuada sense malmetre les funcions ecològiques d’aquest ecosistema.

Hem obtingut la Certificació de la cadena de custòdia que implica l’avaluació de la línia de producció forestal, des de l’arbre fins al producte final, a fi de verificar que la fusta utilitzada procedeix d’un bosc ben gestionat.

  • Comerciar la major quantitat possible de fusta certificada FSC ® i promocionar-ne el consum.
  • Evitar la compra de fusta no certificada, susceptible de ser il·legal, o que provingui de fonts sospitoses.
  • Pressionar als nostres proveïdors de fusta no certificada perquè ens informin dels orígens de la fusta que ens subministren.
  • Desenvolupar un sistema de seguiment per identificar l’origen, l'espècie i el volum econòmic del material adquirit.

  • POLÍTICA DE QUALITAT

Taula de productes

 

* Podem disposar d'altres fustes certificades FSC ® sota comanda.

FSCICICTCtra. Girona a Sant Feliu de Guíxols - Km. 14,170
Tel.: 972 460 932 - Fax 972 463 466
17244 Cassà de la Selva
info@fustesgarolera.com

Avís legal